luni, 24 ianuarie 2011

Pensiile private obligatorii

Resursele financiare ale unui fond pensii sunt compuse din:
·         Contributiile participantilor convertite in unitati de fond;
·         Drepturile banesti ale beneficiarilor si nerevendicate in termenul de prescriptie;
·         Dobanzi si penalitati aferente contributiilor nevirate la termen;
·         Sume rezultate din investirea disponibilitatilor banesti.
            Un fond de pensii trebuie sa aiba minim 50.000 de participanti, numar de participanti care trebuie constituit in primii trei ani de existenta ai fondului. Autoritatea ce reglementeaza activitatea fondurilor de pensii este Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aceasta institutie e constituita ca persoana juridica, si se afla sub controlul Parlamentului Romaniei, potrivit OUG 50/2005 si Legii 313/2005. Activele fondurilor private de pensii se investesc prudential in:
·         Instrumente ale pietei monetare, inclusiv conturi si depozite in lei la banci, din Romania, fara a depasi un procent de 20% din activele fondului de pensii privat;
·         Titluri de stat emise de Ministerul Economiei si Finantelor din Romania, de state membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European, fara a depasi un procent de 70% din valoarea totala a activelor fondului;
·         Obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritatile publice locale din Romania, sau din state membre ale UE si Spatiului Economic European (SEE), in procent de pana la 30% din valoarea activelor fondului de pensii;
·         Valori mobiliare tranzactionate pe pietele reglementate din Romania, UE sau SEE, in procent de pana la 50%  din valoarea activelor fondului de pensii;
·         Titluri de stat si alte valori mobiliare emise de state terte, in procent de pana la 15% din valoarea activelor fondului de pensii;
·         Obligatiuni si alte valori mobiliare, tranzactionate de state terte, in procent de pana la 10% din valoarea activelor fondului de pensii;
·         Obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine non–guvernamentale cotate la bursa, in procent de pana la 5% din  valoarea activelor fondului de pensii;
·         Titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv in valori mobiliare din Romania sau alte tari, in procent de pana la 5% din valoarea cativelor fondului de pensii.
            Participanti la fondul de pensii private: persoanele in varsta de pana la 35 de ani care participa la fondul de pensii de stat sunt  obligate sa participe si la un fond de pensii privat; persoanele in varsta de pana la 45 de ani care sunt asigurate la fondul de pensii de stat pot adera la un fond de pensii administrate privat. Pesoanele care nu adera la un fond de pensii in termen de patru luni de la stabilita prin lege este distribuita automat unui fond de pensii.
             Contributia la fodul se pensii se deduce din venitul brut realizat de asigurat conform Legii nr. 19/2000. In termen de opt ani de la data aderarii la un fond de pensii, cota de contributie se majoreaza cu 6%, cu o crestere de 0,5 puncte procentuale pe an, incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui an.
             Contributia la fond se converteste in unitati de fond, in maxim 2 zile lucratoare de la data incasarii acestora. La data intrarii in vigoare a legii nr. 411/2004, privind fondurile de pensii administrate privat, valoare unei unitati de fond era de 10 lei.
             Un admistrator de fond de pensii poate administra in Romania un singur fond de pensii. Capitalul social minim necesar al unui fond de pensii este de 4 milioane de euro sau echivalent in lei. Veniturile aministratorului se constituie din:
·         Comision de administrare;
·         Penalitati de transfer;
·         Tarife pentru servicii la cerere.
Comisionul de administrare este format din:
·         Deducerea unui cuantum din contributii, dar nu mai mult de 2,5%, cu specificatia ca deducerea sa fie facuta inainte de transformarea contributiei in unitati de fond;
·         Deducerea unui procent din activul net toatal al fondului , dar nu mai mult de 0,05% pe luna.
            Penalitatea de transfer reprezinta suma suportata de participant in cazul transferului la alt fond de pensii privat mai devreme de doi ani de la aderarea la primul fond.
             Situatiile financiar contabile ale fondurilor de pensii private sunt supuse auditarii de catre auditori financiari, PF[1] sau PJ[2], autorizate de CAFR[3]. Raportul de audit al unui fond de pensii privat nu poate fi intocmit de acelasi auditor financiar o perioada mai mare de 5 ani consecutive.
             Transparenta fondurilor de pensii private se face prin:
·         Publicarea unui raport anual cu datele activitatii desfasurate in anul financiar anterior;
·         Raport lunar privind investitiile fondului, adresat Comisiei de Supraveghere;
·         Informare anuala in scris a participantilor la fond despre valoarea depunerilor lor.





[1]  - persoane fizice
[2]  - persoane juridice
[3]  - Camera Auditorilor Financiari din Romania

Un comentariu:

  1. Incercati sa va dati cu parerea la informatiile expuse, sa criticati. Un punct de pecare: Cum a influentat introducerea Pilonului II bugetul Casei de pensii? Aici este o problema grava, guvernul se plange ca nu are bani de pensii in conditiile in care banii din Pilonul II nu se folosesc in prezent, deci, apare o gaura destul de mare in bugetul de bensii de stat. Nu fac politica, dar mi se pare ca domnul Voiculescu a sustinut lucrul acesta.

    RăspundețiȘtergere